Rok 1981 Rok 1982 Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 Rok 1986 Rok 1987 Rok 1988 Rok 1989 Rok 1990

1985

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

Mateřská škola

Mateřskou školu navštěvovalo celkem 55 dětí. Třídy zůstavají tři. Učitelský sbor zůstává nezměněn.

I. třída16 dětís. učitelka A. Hotařová
s. učitelka Šmídová
II. třída20 dětís. ředitelka D. Jurková
S. učitelka tevoltová
II. třída19 dětís. učitelka O. Jurková
s. učitelka I. Novotná

V mateřské škole bylo nacvičováno spartakiádní cvičení „Rodiče a děti“. Nacvičovala je obětavě s. uč. Novotná. Předtavili se na okrskové spartakiádě v Blížkovicích a na okresní ve Znojmě. Celkem cvičilo 8 párů. V Mašovicích pořádala mateřská škola veřejnou sbírku k MDŽ v pohostinství Jednoty. Oslava se vydařila a měla úspěch. Soudružka učitelka Šmídová sestavila na mateřské škole malé pěvecké těleso „sboreček“, s kterým nacvičila několik velmi pěkných písní. Jejich vystoupení bylo obecenstvem přijato s nadšením a odměněno bouřlivým potleskem.

Obyvatelstvo

Narození: Kliková Soňa, Freyová Jarmila

Úmrtí: Havlíková Albína čp. 74, Stehlíková Anna čp. 18

JZD

Již několik let si jednotné zemědělské družstvo udržuje jedno z předních míst v okrese. Chtěla bych se zmínit o jedné z čestných akcí organizovaných právě našim JZD Stráž nad Dyjí se sídlem v Citonicích.

Každý dobrý hospodář ví, že základem úspěšné úrody je kvalitní a včasná orba a že oráč je jedním z prvních, který svým dílem rozhoduje o výsledcích správného hospodaření. Tuto známou zkušenost si uvědomili v JZD a jako loni si v letošním roce zorganizovali Den kvalitní orby, což je v podstatě soutěž tahačů Š 180 a traktorů Crystal v orbě. Provedenou orbu hodnotily dvojice rozhodčích složené z agronomů a techniků rostlinné výroby. Všichni soutěžící s minimálními rozdíly získali titul „Velmi dobrý oráč“ a ti nejlepší: František Tetera a František Bloudíček na Š 180 a Ladislav fukal a Karel Klempa st. Na TK Crystal získali titul : „Výborný oráč“. Všichni jsou členy našeho JZD.

Výnosy za rok 1985.

238,76 q
Pšenice63,68 qŘepka32,60 q
Ječmen60,61 qKr. řepa648 q
Hrách42,02 qVojtěška462 q
Cukrovka325,50 qJetel sem.2,45 q
BramboryHrozny5,26 q

U obilovin byly velmi pěkné výnosy, rovněž tak u pícnin. Slabá úroda byla u hroznového vína, protože namrzly.

Počasí

Rok 1985 byl velice úrodný. Zima měla sice výkyvy, což se nepříznivě projevilo zejména u vinné révy, broskví, meruňěk i ostatních stromech. Velice mráz poškodil ořešáky, takže na jaře mnoho stromů vlůbec nevyrašilo. V únoru klesly teploty pod 25°C. Jaro bylo příznivé a s výjimkou dubna i deštivé. Nejvíce srážek spadlo v květnu, kdy po vydatných deštích se zvíšily i v našem okrese hlasiny vod a bylo nebezpečí povodní. Dne 22. května byl vyhlášen II. Stupeň pohotovosti. Ve Vranovské přehradě byl stav hladiny 349,88 m s přítokem 77 m3/s a odtokem 50 m3/s.

Tři dny přetékala přehrada přes přepad. Byla to velmi krásná podívaná. Hráze nápor vody vydržely kromě zatopených luk žádné škody v našem okrese voda nenadělala. V sousedním třebíčském i na Hrušovansku to bylo horší.

I léto bylo poměrně deštivé, sucho nastalo až na podzim, kdy v září a v říjnu téměř nenapršelo. Oba tyto měsíce bly sice slunečné, ale bez vláhy. Toto se nepříznivě projevilo u ozimů, že špatně vzešly a vůbec neodnožily. Již 13. listopadu napadl první sníh. Spousta sněhu, který vyvolal kalamitu v dopravě v celé naší republice. Prvý den vyjely autobusy až k polednímu a ještě další dny měly výkyvy v dopravě. Sníh se udržel až do vánoc.