Rok 1981 Rok 1982 Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 Rok 1986 Rok 1987 Rok 1988 Rok 1989 Rok 1990

1983

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

Mateřská škola

V Mateřské škole zůstává nezměněný počet tříd.
I. tříta19 dětís. uč. Pellová, Hotařová
II. třída24 dětís. uč. Jurková D. Gonsorčíková
III. Třída25 dětís. uč. Jurková O, Novotná

Celkem byla zapsáno 68 dětí. Učitelský sbor zůstal nezměněn.

V tomto roce pořádala mateřeská škola veřejné vystoupení dětí k oslavě MDŽ v kulturním domě v Lukově. Vystoupení dětí mělo úspěch a bylo početně navštíveno rodiči i občany z Lukova.

Také mateřská škola se zúčastnila výtvarné soutěže „Děti, mír a umění“, ve které Olga Fučíková z Mašovic obdržela první místo v kategorii předškolních dětí za okres Znojmo za výkres „Na procházce“.

JZD

V souladu se záměry hospodářské politiky KSČ se v roce 1983 podařilo zajistit plynulý chod celého národního hospodářství.

V rostlinné výrobě bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, i když tyto byly lepší v první polovině roku v dosůedlku příznivých klimatických podmínek. V druhé polovině roku byly výsledky mnohem nižší vzhledem k trvalému suchu.

Družstvo vyhlásilo výzvu pro ostatní družstva okresu – vyrobit z každého hektaru 50 q obilí. V našem družstvu bylo dosaženo v průměru 59 q z ha.

Přehled výnosů z ha

Ječmen54 qHrách50 q
Pšenice63,3 qŘepka31,7 q
Brambory173,7 qMák7,2 q
Cukrovka212,1 q  

Na úseku žovočišné výroy patřilo naše JZD mezi přední zemědělské podniky našeho okresu. Výrazně se to projevilo zejména na produkci mléka. Ve srovnání s rokem 1982 vzrostla průměrná užitkovost na dojnici o 617 l mléka, celkem 3874 l mléka. Dobrý byl i odchov selat. Na jednu prasnici byl průměr 19,1 selat.

Počasí

Leden nastolil svoji vládu za velmi mírného a teplého počasí. Celý měsíc se teplota pohybovala nad nulou. Někdy dosahovala až 10-12°C. Teprve v únoru napadlo hodně sněhu, že nastala sněhová kalamita, kdy silniční služba nestačila za 2 dny uvolnit všechny silnice. Potom nastoupily dosti velké mrazy pod -15°C. Tím se zima vybouřila a v polovině března již nastalo jaro. Bylo krásné a teplé počasí. V polovině dubna byly již všechny stromy v květu. I vláha přišla vždy v pravý čas, takže 15. května se již seschla vojtěška na sušení a seno. V druhé polovině června nastalo slunné suché počasí. Poslední bouřka přišla koncem června. Léto bylo velmi teplé. Nejteplejší den byl 27. červenec, kdy se na Znojemsku naměřilo 38°C. Nejteplejší místo v republice byla Uhřiněves u Prahy s 40,2°C. Bez deště a květu bylo celé léto. Projevilo se to nedostatkem zelené píce, kukuřice na zrno i siláž podeschla, rovněž brambory a řepa. Již koncem září přišel první mrazík. Půda zamrzla již koncem listopadu. Ozimy špatně scházely. Do vánoc mrzlo na sucho, jen s nepatrnými přeháňkami. Byl to nejsušší rok v posledních 17 letech. Roční průměr v našem katastru za posledních 50 let činí 560 mm srážek. V tomto roce spadlo pouze 331 mm, což je o 210 mm méně. To chybělo v druhé polovině roku.

Obyvatelstvo

Narození Bezkov: Kořínková Marie, Kuřítka Martin, Potácelová Jana, Cvachová Aneta

Úmrtí Bezkov: Kučera František čp. 6, Frei Antonín čp. 26