Rok 1981 Rok 1982 Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 Rok 1986 Rok 1987 Rok 1988 Rok 1989 Rok 1990

1987

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

Světová událost

Dokument historického významu. Dne 8. prosince 1987 podepsali v Bílém domě generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov a prezident USA Ronald Reagan smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Je to první významná dohoda o odzbrojení uzavřená mezi SSSR a USA v historii, na jejimž základě budou zlikvidovány dvě třídy jaderných zbraní.

Mateřská škola

Provoz byl ve třech třídách. Mateřskou školu navštěvovalo 61 dětí. Ředitelka Dagmar Jurková odešla koncem školního roku do důchodu a na její místo nastoupila Anna Hotařová. Rovněž školnice odešla do důchodu a místo ní nastoupila Ludmila Freiová. Školnicí byla s. Věra Havíková.

Složení tříd:

I. třída17 dětís. Hotařová, s. Pavlíčková
II. třída23 dětís. řed. D. Jurková, s. Svobodová
III. Třída21 dětís. uč. O Jurková, s. Novotná

Mateřská škola pořádala veřejné vystoupení dětí k MDŽ v kulturním domě v Lukově. K mezinárodnímu dni dětí předvedly učitelky dětem loutkové divadlo a žáci 2. ročníku ZŠ v Mašovicích uspořádaly pro děti mateřské školy pásmo krátkých vystoupení, her a písniček. Bylo to velmi vtipné a veselé.

Obyvatelstvo

Narození: Koníčková Romana, Klika Matrin, Kliková Eva, Kuřítkoá Ivana

Úmrtí: Klika František č.p. 31, Výskot Jaroslav č.p. 79

Sňatky:
Kučerová Jana č.p. 6 + Trejba Josef z Hlubokých Mašůvek 193

Přistěhování:
Kilhof Emil čp. 35 ze Znojma, Palackého ul.
Novák Pavel č.p. 78 z Přímětic

Odstěhování:
Trejbová Jana č.p. 6 – Citonice 163

JZD

Na úseku živočišné výroby JZD „Stráž nad Dyjí“ Citonice je dlouhodobě dosahováno velmi dobrých výsledků, které řadí toto družstvo mezi nejlepší v okrese. Z celkového stavu 5100 kusů skotu je 1981 dojnic. Průměrná dojivost na jednu dojnici byla 4147 l mléka, které bylo z 88,4% zařazeno do 1. jakostní třídy. Také hovězí žír zaznamenal pěkné přírůstky 0,92 kg na kus a den. Denní přírůstky na  jeno tele byly 0,77 kg.

Rovněž u prasnic dosáhli pěkných odchovů, 18,8 kusů selat na jednu prasnici. Přírůstky u odstavených selat se pohybovaly kolem 0,68 kg na kus denně. Celkem JZD vykrmilo 44398 kg vepřového masa. Nelze však pomlčet o tom, že družstvo mělo také velké ztráty. A to u dojnic 22 uhynulo a 23 bylo zkonfiskováno. Největší úhyn zaznamenali ve velkokapacitním kravíne v Olbramkostele, kde uhynula polovina telat z uhynulých. Vedení sice přistouzpilo již k nápravě, ale až poté, co ztráty se staly neúnosné. Ani v rostlinné výrobě družstvo nedosáhlo výsledků z předešlých let.

Pšenice53 qHrách27,6 q
Ječmen31,8 qMákZaorán
Brambory118 qKrmná řepa464 q
Cukrovka310 qVíno21,2 q

Počasí

Rok 1987 byl vcelku vlhký, bohatý na srážky. V Zimě napadlo hodně sněhu obzvlášť v lednu. V únoru ho už bylo méně, ale koncem února nastaly silné mrazy až ke 20°C pod bod mrazu a napadlo hodně sněhu, který se udržel až do 10. března, potom se začalo oteplovat. Duben byl velice suchým měsícem. Suchem byly hlavně poznamenány jařiny. Obilí i řepa, vše špatně scházelo. Teprve v druhé polovině května přišly deště, takže první okopávka řepy byla o celý měsíc zpožděna. Začátek června byl slunečný, ale druhá polovina měsíce byla deštivá. Pršelo i v červenci a srpnu, 9. srpna přišla velká bouřka s krupobitím, které poničilo všechno neposečené obilí. Kroupy padaly v pásu Lukov, Podmolí, Bezkov a Citonice. V Mašovicích jen silně pršelo. V tomto úseku mělo JZD zcela zničenné obilí. Mák úplně. Velmi teplý, slunečný a dlouhý byl podzim. Babí léto se protáhlo až do konce října. Pršelo přiměřeně, ozimy pěkně vzrostky. První nrazy nastaly až mezi 14 - 20. prosincem, kdy teplota klesla až pod –20°C. Potom až do nového rokuse pohybovala kolem + 10°C.