Rok 1981 Rok 1982 Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 Rok 1986 Rok 1987 Rok 1988 Rok 1989 Rok 1990

1984

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

Mateřská škola

Školní rok byl zahájen 1. září, mateřskou školu navštěvovalo celkem 64 dětí ve třech třídách. Správou školy byla nadále pověřena s. ředitelka Jurková. Od ledna nastoupila nová učitelka s. Ladislava Šmídová za s. uč. Pellovou a s. Tevoltová za s. uč. Gonzorčíkovou. Obě odešly do důchodu.

I. třídaHotařová, Šmídová20 dětí
II. třídaJurková D, Tevoltová22 dětí
III. TřídaJurková O. Novotná22 dětí

Mateřská škola připravovala pro rodiče a veřejnost velmi pěkný program na oslavu MDŽ, která se konala v kulturním domě v Podmolí. Práce učitelek a mnoha dětí byla odměněna potleskem. S. předseda MNV Parůžek předal učitelkám kytičku.

Obyvatelstvo

Narození: Frei Jiří, Auerová Jana, Dvořáková Lenka

Úmrtí:Kilhofová Antonie, Coufalová Ludmila

JZD

Místní jednotné zemědelské družstvo se řadí na přední místo na okrese s výsledky hospodaření. Úkoly státního plánu plní beze zbytku. Velký podíl má na tom především iniciativa a aktivita pracujících. Svědčí o tom závazky socialistické soutěže, která je zaměřena na kvalitu produkce. Kolektiv živočišné výroby farmy Mašovice se zavázal dodat nejméně 92% mléka v první jakost. Tento závazek byl nejen splněn, ale i překročen, neboť všechno mléko z donavy byla zařazeno do 1. jakostní skupiny. Výroba mléka na kus a den byla 12,18 l, plán byl 10,18 l.

Přírůstky za den u mladého skotu byly 81 dkg. Na 1 prasnici bylo odchováno 17,7 kusů selat. V rotlinné výrobě bylo počasí velmi příznivé hlavně pro obiloviny, neboť vláha byla stejnoměrně rozložena. Závazek byl na 1 ha 54 q – výsledek 65 q, překročen byl v průměru o 11 q.

Přehled některých plodin z 1 ha.

348 q
Pšenice65,20 qVoltěška
Ječmen64,51 qČer. jetel328 q
Hrách41,32 qSiláž. kukuřice438 q
Cukrovka339 qOzimá směs564 q
Brambory200,10 qVinné hrozny45 q

Počasí

Rok 1984 byl velice úrodný. Po suchém předchozím roku ležel téměř celou zimu sníh, jaro nastalo poměrně brzy a bylo příznivé na vláhu. Sucho z předešlého roku se však stále projevovalo ve spodních vodách, mnohé studny byly stále bez vody. V letním období se tento nedostatek téměř vyrovnal, neboť léto bylo deštivé a poměrně chladné. Sice od 7. července nastala tropická vedra, ale již po 5 dnech přišla silná vichřice a prudké ochlazení. A tím léto téměř skončilo. Ještě se střídalo teplo s deštěm, ale pravé hezké žňové počasí již nepřišlo. I podzim byl chladnější a deštivý. Žně se zpozdily o 16 dní. Výnosy obilovin byly vysoké, rovněž u brambor a cukrovky. U ovoce byla také dobrá úroda, jen opžděně dozrátého, pozdní odrůdy hroznů nedozrály. Dne 23. listopadu přišla silná vichřice, která postihla hlavně jižní Moravu. Způsobila silné poškození střech a v lesích hodně polomů. Nejvíce byly poškozeny lesy na Českomoravské vysočině. První sníh napadl 14. prosince.